Denní program

Program dne přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí a jejich rodičů, vycházíme jim vstříc s ohledem na momentální rodinnou situaci. Různé činnosti a aktivity zařazujeme tak, aby se děti cítily pohodově, klidně a do naší školky se těšily.


Přijímání dětí, volné hry, dopolední cvičení a zpívání

7:00–8:45

Hygiena, přesnídávka

8:45–9:00

Kreativní a smyslové hry, jazykové a hudební chvilky, plnění programu dle výchovného plánu, individuální činnosti

9:00–9:45

Hygiena, příprava na pobyt venku, pohybové aktivity - dle počasí

9:45–11:30

Hygiena, oběd, příprava ke spánku, vyzvedávání dětí

11:30–12:15

Spánek nebo odpolední odpočinek, postupné probouzení

12:15–14:15

Klidové aktivity, hygiena, odpolední svačinka

14:15–15:00

Tvořivé činnosti, dechová cvičení, smyslové a volné hry, vyzvedávání dětí

15:00–16:30