Evropský sociální fond, operační program ZaměstnanostNázev projektu: Dětská skupina Lvíček

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011388

Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 až 31. 8. 2021


Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_112 s názvem "Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině - dotace na provoz mimo Prahu".

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20–49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Měnín a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Měníně a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 15 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu - Operační program Zaměstnanost.