Stravování

Obědy dovážíme ze školní jídelny ZŠ Újezd u Brna v dobře uzavíratelných tzv. termoportech, ve kterých je strava uchována v odpovídající teplotě. V případě potřeby jídlo ohříváme, aby vyhovovalo právním předpisům. K tomu nám slouží teploměr určený k měření správné teploty potravin.

Svačinky připravujeme dětem sami, stará se o ně pracovnice k tomuto účelu řádně proškolena. Vychovatelky a všechny pracovnice vlastní zdravotní průkaz.

Strava se hradí dle skutečně projedených jídel, ceny jsou uvedeny za 1 den. Do ceny stravného jsou započítány náklady za potraviny a režijní náklady. Řádně odhlášené dny se odečítají, přeplatky jsou odečteny z další platby.

Celodenní strava

přesnídávka 18 Kč

oběd 45 Kč

odpolední svačina 17 Kč

80 Kč/den

Polodenní strava

přesnídávka 18 Kč

oběd 45 Kč

63 Kč/den

V průběhu celého dne dodržujeme pitný režim, děti mají s dispozici ovocné čaje, ovocné šťávy, vodu, mléko, kakao. Ke každé svačince je podáváno krájené ovoce nebo zelenina. 

Chceme vyjít vstříc i rodičům, jejichž děti mají speciální stravovací režim, patří mezi různé diety či alergie na potraviny např. lepek, laktóza, sója apod. Bohužel není v našich silách těmto dětem poskytovat vhodnou stravu, proto si děti jídlo donášejí ve vlastních dobře uzavíratelných a řádně označených nádobách se jménem dítěte a datem spotřeby. Obědy samozřejmě dětem podáváme ohřáté na odpovídající teplotu dle platných stravovacích předpisů.

Rodiče těchto dětí cenu stravného nehradí.