Stravování

Celodenní stravu (obědy včetně svačinek) do dětské skupiny dováží rodinná firma Rozvoz Filii v dobře uzavíratelných tzv. termoportech. Jídlo ohříváme ve vodní lázni na odpovídající teplotu dle právních předpisů. Ke kontrole stravy nám slouží speciální teploměr určený k měření teploty potravin.

O dovezenou stravu se stará pracovnice k tomuto účelu řádně proškolena. Vychovatelky a všechny osoby vlastní zdravotní průkaz.

Strava se hradí dle skutečně projedených jídel, ceny jsou uvedeny za 1 den. Do ceny stravného jsou započítány náklady za potraviny, nápoje a režijní náklady. Řádně odhlášené dny se odečítají, přeplatky jsou odečteny z další platby.


Celodenní strava

přesnídávka 15 Kč

oběd 50 Kč

odpolední svačina 15 Kč

80 Kč/den

Polodenní strava

přesnídávka 15 Kč

oběd 50 Kč

65 Kč/den

V průběhu celého dne dodržujeme pitný režim, děti mají s dispozici ovocné čaje, ovocné šťávy, vodu, mléko, kakao. Ke každé svačince je podáváno krájené ovoce nebo zelenina.

Chceme vyjít vstříc i rodičům, jejichž děti mají speciální stravovací režim, patří mezi různé diety či alergie na potraviny např.lepek, laktóza, sója apod. Bohužel není v našich silách těmto dětem poskytovat vhodnou stravu, proto si děti jídlo donášejí ve vlastních dobře uzavíratelných a řádně označených nádobách se jménem dítěte a datem spotřeby. Obědy samozřejmě dětem podáváme ohřáté na odpovídající teplotu dle platných stravovacích předpisů.

Rodiče těchto dětí cenu stravného nehradí.